středa 10. března 2010

Spoz.cz nabídla právo změnit Politiku

Hodnověrnost jakýchkoli návrhů Politika se odvíjí od jeho nikoli osobní, ale funkční důvěryhodnosti. Ta je systémově naprosto mizivá a bez zásadních změn se nezvýší. Jako test ochoty ke změnám prozkoumáme nabídky Politiků pro letošní parlamentní volby z těchto dvou úhlů: jak se Politik staví ke své neprůstřelné systémové neodpovědnosti při správě společných zdrojů a zda chce svou očividnou nedůvěryhodnost výměnit za své dobrovolné omezení při nakládání se společnými zdroji. Nabídky prozkoumáme ne podle stranické abecedy ani podle virtuálního významu, ale halabala.

Stranu práv občanů - Zemanovce nezaložili žádní političtí neználci, kteří by nevěděli o systému předvádění konfliktů a předstírání jejich řešení jako o základním tanečním kroku politického tance. Mělo by být užitečné se podívat, jaké konflikty a jaká řešení jim jejich intuice založená na bohaté zkušenosti vybrala pro vlastní zviditelnění.

Spoz.cz jako konflikt, který umí řešit, nabídla Nestraným Právo změnit Politiku. Vzhledem k tomu, že Politik může jen zakazovat a následně tyto zákazy omezovat, tak přímočaře uvedla, že Nestraní až dosud právo změnit Politiku nemají, že je to zakázáno. Systém znají dobře, jak vidíme. Pokud současnou Politikou rozumíme neomezenou, nekontrolovatelnou a beztrestnou správu společných zdrojů, pak zkušení zemanovci potvrdili neexistenci práva změnit tento stav.

Nabízejí tedy omezení podpisového práva ke společným zdrojů a kontrolu nakládání s nimi oni? Jejich nabídka je přehledná a stručná. Jediný bod, který by Nestraní z nabídky mohli použít, je prosazení přijetí zákona o obecném referendu. Tento zákon je notně komplikovanou možností, jak Politikům říci, že chceme omezit jejich práva ke společným zdrojům. Komplikovanou proto, že i referendum, jehož pravidla spoz.cz neuvádí, může být tak omezující nebo nezávazné, že ani jeho uspořádání nemusí znamenat realizaci referendem vyjádřené objednávky. Navíc víme, že referendum i volby nejsou vyhrazeny pouze Nestraným, ale jejich konání si nenechají ujít Politici a jejich příslušenství a váha jejich předvídatelných hlasů nebude marginální. Tak či tak, jedná se o velmi nepravděpodobnou, nejistou a zprostředkovanou cestu k žádoucímu omezení Politika. Ostatní požadavky programu se společných zdrojů a jejich správy vůbec netýkají, ba se zdá, že zemanovci konstrukci konfliktů silně podceňují. Až to vypadá jako karlovarský syndrom. Nebo jako obraz velké zkušenosti.

Proklamované právo změnit Politiku je v podání spoz.cz omezeno na triviality a zákaz změnit Politiku ve smyslu omezit podpisová práva Politika ke společným zdrojům zůstává i pro ně nedotknutelným středobodem politického snažení. Svou neodpovědnost přecházejí mlčením a nedůvěryhodnost také.

Čekal někdo Nestraný něco jiného?